Spotkanie zespołu projektowego.

W związku z realizacją projektu „Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków” w dniu 04 stycznia 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie zespołu projektowego. Uczestniczyli w nim: członkowie Komitetu Rewitalizacji oraz eksperci zewnętrzni. Celem spotkania było omówienie projektu nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków, który w styczniu br. ma być poddany konsultacjom społecznym.

Konferencja.

W dniu 16 grudnia 2016 r. odbyła się w Łukowie konferencja pn. „Rewitalizacja jako potencjał rozwoju Miasta Łuków”. Konferencja była jednym z działań realizowanych w ramach projektu „Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Po wystąpieniu Burmistrza Łukowa – Pana Dariusza Szustka, główne założenia rewitalizacji i wyzwania dla miast z nią związane, zaprezentował Pan Łukasz Wyka. Pan Marek Poznański przedstawił problematykę rewitalizacji na przykładzie Miasta Lublin. W drugim panelu, eksperci zewnętrzni projektu, zaprezentowali koncepcję i główne założenia nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków. Konferencję zakończył panel dyskusyjny z udziałem prelegentów i ekspertów, poświęcony potencjałowi rozwoju obszaru rewitalizacji Miasta Łuków.

Uczestnikami konferencji byli zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji oświaty, pomocy społecznej oraz przedsiębiorcy.