Komitet Rewitalizacji

Koordynator projektu: Anna Kicińska – Naczelnik Wydziału Promocji

Komitet rewitalizacji:
1.       Marcin Mateńko – Zastępca Burmistrza Miasta Łuków
2.       Anita Wojtal – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miasta Łuków
3.       Szczepan Kojtych – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
4.       Anna Ostrowska – Samodzielne Stanowisko ds. Rozliczeń Podatku VAT i Inwestycji
5.       Krzysztof Sierpień – Inspektor Wydziału Inwestycji