Planowanie strategiczne

Wsparcie eksperckie w zakresie planowania strategicznego rewitalizacji – Pan Wojciech Zirebiec